Instytut Polityki Zdrowotnej

 Projekt HORIZON Europe 

slide_4
slider-5

Polityka lekowa Państwa na lata 2018-2022

Strategiczne cele Polityki Lekowej Państwa to:

  1. Zmniejszenie zapadalności na choroby zakaźne poprzez skuteczne działania profilaktyczne.
  2. Zapewnienie bezpiecznych i skutecznych leków, dostępnych w odpowiednim miejscu i czasie.
  3. Systematyczne poprawianie stanu zdrowia populacji, dzięki optymalizacji wydatków publicznych, zapewniających możliwie najszerszy dostęp do skutecznych, bezpiecznych i kosztowo-efektywnych terapii.
  4. Wzmacnianie i sukcesywny rozwój potencjału sektora farmaceutycznego w Polsce.
  5. Uzyskiwanie jak najlepszego efektu zdrowotnego poprzez racjonalizację leczenia farmakologicznego w oparciu o dowody naukowe i wytyczne kliniczne, skuteczny nadzór oraz efektywną współpracę lekarzy i farmaceutów.
  6. Systematyczne podnoszenie efektywności systemu ochrony zdrowia  w Polsce i osiągnięcie dodatkowych wyników zdrowotnych dzięki wykorzystaniu systemów informacyjnych.