Instytut Polityki Zdrowotnej

slide_4
slider-5

Oslo Medicines Initiative Policy Brief (wrzesień 2022)

Link

https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2022-6008-45773-65874