Instytut Polityki Zdrowotnej

 Projekt HORIZON Europe 

slide_4
slider-5

Polityka lekowa

AKTUALIZACJA POLITYKI LEKOWEJ PAŃSTWA NA LATA 2018 – 2022
NOWELIZACJA USTAWY REFUNDACYJNEJ – PLATFORMA WSPÓŁPRACY KLUCZOWYCH INTERESARIUSZY