Instytut Polityki Zdrowotnej

 Projekt HORIZON Europe 

slide_4
slider-5

Parlament pacjentów

Parlament pacjentów

Jako Instytut Polityki Zdrowotnej podejmujemy liczne działania edukacyjne na rzecz organizacji pacjenckich i we współpracy z organizacjami pacjenckimi.

Korzystamy także z najlepszych europejskich praktyk dotyczących edukacji pacjentów jako ekspertów, w szczególności z dorobku projektu EUPATI finansowanego ze środków unijnych  https://eupati.eu/

Korzystamy z licznych publikacji dotyczących zaangażowania pacjentów w procesy decyzyjne w systemach opieki zdrowotnej  https://www.ispor.org/

W szczególności bierzemy aktywny udział w Patient Representatives Roundtables w ramach ISPOR  https://www.ispor.org/member-groups/councils-roundtables/patient-council/patient-representatives-roundtables