Instytut Polityki Zdrowotnej

 Projekt HORIZON Europe 

slide_4
slider-5

Katarzyna Iłowiecka

Katarzyna Iłowiecka Wice Prezeska

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Akademii Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Polityki Warszawskiej. W 2024 r. obroniła doktorat w Szkole Głównej Handlowej.

Od roku 1999 pracuje w publicznym sektorze służby zdrowia, przez 18 lat – w Narodowym Funduszu Zdrowia, m.in. jako ekspert w projektach z obszaru wdrażania zmian w systemie opieki zdrowotnej oraz jako zastępca dyrektora w Gabinecie Prezesa Funduszu. Obecnie jest kierowniczką Działu Projektów w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, zajmuje się zarządzaniem portfelem projektów oraz wdrażaniem zarządzania procesowego.

Główne obszary zainteresowań to zarządzanie procesowe i zarządzanie projektami, wdrażanie zmian, świadome przywództwo.