Instytut Polityki Zdrowotnej

 Projekt HORIZON Europe 

slide_4
slider-5

Jan Czeczot

Jan Czeczot Wice Prezes ds. systemowych

Absolwent z roku 1976 Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (Obecny Uniwersytet Warmińsko-Mazurski). Kierunek „Technologia Budowy Maszyn”.

1984/1985 Studia podyplomowe „Prawno-Administracyjne na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach udziału w zarządzaniu szpitalami klinicznymi ukończył dodatkowe kursy i szkolenia:

Luty 1992 „Training the Trainers Programme in Healthcare Management Development” zorganizowany przez European Healthcare Management Association (EHMA) zorg. w porozumieniu z MZiOS/

22.10.1994 Project Hope USA – Millwood /Washington D.C./ (3 tygodnie szkolenia w Millwood + 1 tydzień zwiedzania czołowych amerykańskich szpitali i towarzystw ubezpieczeniowych) 07.05-20.05.1995 Project Hope Czechy – Karlovy Vary (dalszy ciąg szkolenia w europejskich systemach ochrony zdrowia)

08.03-11.03.1995 Problem-Solving for Better Health I – zorganizowany przez Polskie Tow. Higieniczne i the Health Fundation – USA

12.12.1995 Problem-Solving for Better Health II – zorganizowany przez Polskie Tow. Higieniczne i the Health Fundation – USA

11-12.10.1996 Kurs Informatyki Medycznej z zakresu szpitalnych systemów informatycznych, elektronicznej historii choroby i jej nośników (kart zdrowia).

1997/1998 Kursy szkoleniowe (z zakresu zarządzanie w ochronie zdrowia) w ramach programu PHARE:

Szkocja 30.05 – 07.06.1997 Edynburg – (Queen Margaret Collage),

Hiszpania 11.10 – 18.10 1997 Barcelona – (EADA – Escuela de Alta Direccion y Administracion),

Węgry 29.11 – 08.12.1997 Budapeszt (Semmelweis University of Medicine, Health Services Management Training Center).

05.1999 Kurs zakończony zdanym egzaminem państwowym dla Kandydatów na członków Rad Nadzorczych w Jednoosobowych Spółkach Skarbu Państwa. – Zorganizowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

11.2003 Kurs dla kandydatów na biegłych prawa upadłościowego i układowego.

2004 Szkolenia z przygotowywania Zintegrowanych Programów Operacyjnych Rozwoju Regionalnego (ZPORR), oraz wiele innych kursów i konferencji krajowych i międzynarodowych (Węgry, Czechy, Niemcy, Holandia, Szkocja, Hiszpania, USA, Emiraty Arabskie, Izrael).

Organizator i uczestnik systemu opieki zdrowotnej od roku 1985 do 2020. Obecnie na emeryturze. Pracował w wielu instytucjach:

2018.04.03 – 2020.05.30 NFZ Departament Kontroli Kierownik Sekcji ds. Jakości Świadczeń.

2013.01.02 – 2013.03.31 (Umowa zlecenie) Z-ca Dyr. Ds. Ekonomiczno-Administracyjnych Szpital „Twoje Zdrowie” (Dawny Szpital Powiatowy) w Opatowie Świętokrzyskim.

2007.03.19 – 2012.07.31 Dyrektor Naczelny Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Witolda Orłowskiego Centrum Med. Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Czerniakowska 231 Rozwiązanie umowy w związku z przejściem na emeryturę.

2004.11.01 – 2007.03.18 Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych (Gospodarczych, Transportu i Technicznych) Instytutu Kardiologii ul. Alpejska 42 Warszawa-Anin.

2001.10.01 – 2004.10.30 Zastępca ds. Ekonomiczno-Finansowych Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego.

2000.05.01 – 2001.09.30 Dyrektor Departamentu Planowania i Nadzoru Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych (centrala ogólnopolska).

1999.01.01 – 2000.04.30 Dyrektor Oddziału Warszawskiego

Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych (Organizacja Oddziału)

1996.12.01 – 1998.12.31 Dyrektor Naczelny Dziecięcego Państwowego Szpitala Klinicznego im. Prof. M. Michałowicza przy ul. Marszałkowskiej, Akademii Medycznej w Warszawie

1987.05.16 – 1996.11.30 Z-ca d/s Ekonomiczno-Administracyjnych Dyrektora Centralnego Szpitala Klinicznego A.M. w W-wie ul. Banacha 1a

1985.03.15 – 1987.05.15 Z-ca ds. Administracyjno Ekonomicznych Dyrektora Państwowego Szpitala Klinicznego Nr.1 A.M. w W-wie przy ul. Lindley’a 4

1982.06.01 – 1985.03.15 Z-ca Dyrektora Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie.

1976.12.01 – 1982.05.30 Ośrodek Aparatury Naukowo Badawczej, Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie. – Początkowo specjalista, od 1979 r. Kierownik Ośrodka.

Jan Czeczot był i jest aktywnym uczestnikiem innych organizacji jak:

Członek Rady Akredytacyjnej przy Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie (powołanie Ministra Zdrowia z rekomendacji STOMOZ) – od chwili powstania do roku 2014.

STOMOZ (Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej – członek Zarządu Oddziału Warszawskiego.

Polskie Towarzystwa Szpitalnictwa – Prezes Zarządu Głównego.

Członek Rady Nadzorczej Polskiego Narodowego Stowarzyszenia Nefrologicznego.

Ekspert Ministerstwa Zdrowia do 2006 r, PHARE i Banku Światowego (do 2000 r) – prowadzący tematy w dziedzinie „Ochrona Zdrowia”, członek zespołu MZ ds. „opracowania sieci szpitali”, Przedstawiciel STOMOZ w Sejmowej Komisji Zdrowia. Ekspert biorący udział w wielu opracowaniach dla MZ i Kancelarii Senatu RP. Członek Zespołu prof. Z. Religi do spraw opracowania projektu ustawy o finansowaniu systemu opieki zdrowotnej.

Prowadzący wykłady i szkolenia dla kadry menedżerskiej w Ochronie Zdrowia.

Wykładowca (z przedmiotu zarządzanie szpitalami) w Wyższej Szkole Bankowości i Zarządzania (ul. Modlińska 51) w latach 2000-2002, oraz wykładowca Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach do roku 2015 – w dziedzinie „Organizacja i Zarządzanie Szpitalami”. Doświadczony w kierowaniu dużymi zespołami pracowniczymi, częste uczestnictwo w pracach koncepcyjnych i organizacyjnych, szkoleniu pracowników oraz kadry zarządzającej w Służbie Zdrowia.