Instytut Polityki Zdrowotnej

 Projekt HORIZON Europe 

slide_4
slider-5

Iga Lipska

dr Iga Lipska Prezeska Instytutu Polityki Zdrowotnej

Prezeska Instytutu Polityki Zdrowotnej, Polska, Warszawa-Gdańsk
Współprzewodnicząca grupy roboczej Hospital-based Health Technology Assessment (HB-HTA) organizacji międzynarodowej o zasięgu globanym Health Technology Assessment international (HTAi) Przewodnicząca grupy roboczej HB-HTA Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego (PTFE)

Absolwentka wydziału lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz zdrowia publicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także Szkoły Głównej Handlowej, gdzie ukończyła Podyplomowe Studium Zarządzania Zakładami Opieki Zdrowotnej i Podyplomowe Studium Menedżerskie. Ponadto absolwentka Uniwersytetu w Utrechcie w Holandii, gdzie obroniła doktorat z oceny technologii medycznych nowych leków (doktorat pod patronatem WHO Collaborating Centre for Pharmaceutical Policy and Analysis w Utrechcie).

Dr Iga Lipska posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy w sektorze administracji publicznej związanej z ochroną zdrowia w Polsce (NFZ, AOTMiT, MZ), a także w pracy naukowo-doradczej w Wielkiej Brytanii oraz Holandii. Zarządzała (jako kierownik projektu) projektami finansowanymi ze środków unijnych (VITAPOL w NFZ oraz „Przejrzystość decyzji refundacyjnych” realizowany przez AOTMiT i MZ we współpracy z francuską agencją HAS oraz francuskim Ministerstwem Zdrowia). Ostatnio prze niemal cztery lata z sukcesem kierowała pracami Konsorcjum naukowo-badawczego Narodowy Fundusz Zdrowia – Uczelnia Łazarskiego – Narodowy Instytut Kardiologii realizując grant „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych” (finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). 

Zajmowała stanowiska eksperckie, a także menedżerskie różnego szczebla, kierując zespołami kilkunasto- oraz kilkudziesięcioosobowymi, w tym m.in. na stanowisku Dyrektora Wydziału Oceny Technologii Medycznych w AOTMiT, Dyrektora Departamentu Kontroli Centrali NFZ oraz Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia.
Brała udział w opracowywaniu pierwszych wytycznych oceny technologii medycznych w Polsce, jak i ich aktualizacji, a także w opracowaniu strategicznego dokumentu Polityka Lekowa Państwa na lata 2018-2022 (przyjętym jako dokument rządowy). Jest autorką i współautorką publikacji i doniesień z zakresu ochrony zdrowia, polityki lekowej, oceny technologii medycznych oraz dostępu do nowych innowacyjnych leków w Polsce, w Europie i na świecie.

Od wielu lat jest członkinią organizacji międzynarodowych HTAi oraz ISPOR. Dr Lipska jest także czlonkinią PTFE, a z okazji dwudziestolecia PTFE otrzymała nagrodę ICER za szczególny wkład w rozwój towarzystwa. Od grudnia 2019 do grudnia 2022 była współprzewodniczącą europejskiej grupy ISPOR HTA Roundtable Europe, a także była członkinią globalnej grupy ISPOR HTA Roundtable. Ponadto była członkinią Międzynarodowego Komitetu Naukowego konferencji Health Technology Assessment international w Utrechcie w 2022 roku. Od października 2021 kieruje pracami grupy roboczej HB-HTA PTFE, która została utworzona z jej inicjatywy.

Od czerwca 2022 jest współprzewodniczącą grupy roboczej HB-HTA globalnej organizacji HTAi. Jest także członkinią Międzynarodowego Komitetu Naukowego konferencji HTAi w Adelaidzie w Australii, która odbędzie się w czerwcu 2023 roku.