Instytut Polityki Zdrowotnej

 Projekt HORIZON Europe 

slide_4
slider-5

Adriana Małek

Adriana Małek Project Manager, Instytut Polityki Zdrowotnej

Mgr Adriana Małek – Project Manager, Instytut Polityki Zdrowotnej, Biuro w Gdańsku

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie studiowała zdrowie publiczne ze specjalizacją w zakresie zarządzania w systemach ochrony zdrowia.

W trakcie studiów odbywała liczne staże i wolontariaty m.in. w Pomorskim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Biurze Zarządu Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o. Swoją karierę zawodową związała z administracją badań naukowych z obszaru medycyny oraz nauk o zdrowiu, a także z badaniami klinicznymi. Dotychczas pracowała jako specjalista ds. wsparcia badań naukowych na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie jednym z głównych jej obowiązków było wspieranie realizacji założeń programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, także w firmie świadczącej usługi laboratoryjne w obszarze badań klinicznych. Następnie pracowała w Onkologicznym Centrum Wsparcia Badań Klinicznych przy Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, gdzie zdobyła doświadczenie jako koordynator badań klinicznych zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych.

W pracy najbardziej ceni możliwość rozwoju oraz współpracę z ludźmi z pasją do szeroko rozumianego systemu ochrony zdrowia i badań naukowych.