Instytut Polityki Zdrowotnej

 Projekt HORIZON Europe 

slide_4
slider-5

Zarząd/Biuro

Zgodnie ze Statutem Fundacji Instytut Polityki Zdrowotnej w skład Zarządu wchodzi od 2 do 5 osób, minimum 25% płci niedoreprezentowanej

dr Iga Lipska Prezeska Instytutu Polityki Zdrowotnej

Jan Czeczot Wice Prezes ds. systemowych

Łukasz Więch Wice Prezes ds. badań klinicznych i działań edukacyjnych

Anna Podrażka Wice Prezeska ds. rozwoju zasobów ludzkich

Katarzyna Iłowiecka Wice Prezeska

Adriana Małek Project Manager, Instytut Polityki Zdrowotnej