Instytut Polityki Zdrowotnej

 Projekt HORIZON Europe 

slide_4
slider-5

Współpraca międzynarodowa

Współpracujemy z następującymi organizacjami międzynarodowymi, zarówno europejskimi, jak i globalnymi:

ISPOR International Society for Health Economics and Outcomes Research link aktywny https://www.ispor.org/

W ramach ISPOR w szczególności bierzemy udział w pracach:

W ramach tej globalnej uznanej organizacji HTAi uczestniczymy w corocznych konferencjach oraz w szczególności bierzemy udział w pracach grupy roboczej HB-HTA (Hospital-based Health Technology Assessment – Szpitalna Ocena Technologii Medycznych)

Link https://htai.org/interest-groups/

W czerwcu 2022 na spotkaniu grupy roboczej HB-HTA na corocznej konferencji HTAi w Utrechcie w Holandii, nowymi współprzewodniczącymi grupy roboczej HB-HTA zostały wybrane dr Iga Lipska i dr Rossella Di Bidino (trzyletnia kadencja od czerwca 2022 do czerwca 2025 roku).

GETREAL INSTITUTE

Wykorzystanie danych z rzeczywistej praktyki (z ang. Real World Data & Real World Evidence RWD/RWE) jest w naszej ocenie bardzo ważne. Dlatego na co dzień współpracujemy z GETREAL INSTITUTE https://www.getreal-institute.org/

European Observatory on Health Systems and Policies Berlin, Niemcy

Regularnie bierzemy udział w szkoleniach i webinarach organizowanych przez European Observatory on Health Systems and Policies w Berlinie, Niemczech.Współpracujemy z wybitnymi ekspertami tej organizacji m.in. w sprawach dotyczących list oczekujących czy konkurencji między świadczeniodawcami opieki zdrowotnej.

link https://eurohealthobservatory.who.int/

WHO Collborating Center for Pharmaceutical Policy and Analysis, Utrecht, Holandia

Współpracujemy z WHO Collborating Center for Pharmaceutical Policy and Analysis, Utrecht, Holandia W dniach 11-12 stycznia 2023 roku weźmiemy udział w Spotkaniach Zimowych w Utrechcie w Holandii. link http://www.pharmaceuticalpolicy.nl/

EUnetHTA21 - European Network for Health Technology Assessment

Na bieżąco śledzimy prace dotyczące oceny technologii medycznych na poziomie Unii Europejskiej. Działania realizowane w ramach projektu EUnetHTA21 mają szczególne znaczenie w kontekście wdrażania Rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie oceny technologii medycznych i zmiany dyrektywy 2011/24/UE
EUnetHTA21 European Network for Health Technology Assessment  link https://www.eunethta.eu/