Instytut Polityki Zdrowotnej

 Projekt HORIZON Europe 

slide_4
slider-5

Współpraca krajowa

Na poziomie krajowym współpracujemy z organizacjami rządowymi i pozarządowymi:
ABM Agencja Badań Medycznych www.abm.gov.pl
CEZ Centrum E-zdrowia  www.cez.gov.pl
MZ Ministerstwo Zdrowia www.mz.gov.pl
NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl

Współpraca ze stowarzyszeniami i towarzystwami naukowymi:

Zacieśniamy współpracę z klinicystami: na poziomie krajowym współpracujemy z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym PTK
https://ptkardio.pl/.
Współpracujemy także z Polskim Towarzystwem Onkologii Klinicznej (PTOK) aktywny link https://ptok.pl/
Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne (PTFE) link https://farmakoekonomika.pl/
Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl) link https://www.gcppl.org.pl/

Współpraca z ośrodkami akademickimi

Akademia Leona Koźmińskiego
Współpracujemy z Akademią Leona Koźmińskiego aktywny link https://www.kozminski.edu.pl/pl: – w zakresie studiów podyplomowych Prawo Farmaceutyczne dla biznesu aktywny link https://www.kozminski.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/prawo-farmaceutyczne-dla-biznesu
– a także unikalnego kursu podyplomowego nt. e-zdrowia DIGITAL HEALTH – START ME UP (DH-SMU)! Aktywny link https://www.kozminski.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/kursy-i-szkolenia/digital-health-start-me-dh-smu
Pierwsza edycja tego unikalnego pierwszego w Polsce takiego programu szkoleniowego ropoczyna się już w styczniu 2023 roku.
– w zakresie organizacji i wsparcia merytorycznego Międzynarodowej Konferencji Badania Kliniczne to MY!, której II edycja odbyła się 14-15 października 2022 roku aktywny link https://www.kozminski.edu.pl/pl/2nd-international-conference-we-are-clinical-reaserch-pl
Kolejna III Międzynarodowa Konferencja Badania Kliniczne to MY! odbędzie się we wrześniu 2023 roku. Szczegóły wkrótce!

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej aktywny link https://biznes.edu.pl/
Od wielu lat współpracujemy ze Szkołą Biznesu Politechniki Warszawskiej prowadząc wykłady i zajęcia warsztatowe na studiach podyplomowych, m.in.
– Studium Farmakoekonomiki aktywny link https://biznes.edu.pl/oferta/studium-farmakoekonomiki/
– Interdyscyplinarne Studia Menedżerów Farmacji aktywny link https://biznes.edu.pl/oferta/interdyscyplinarne-studia-menadzerow-farmacji/

Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie aktywny link https://prometriq.pl/
Współpracujemy z PROMETRIQ w zakresie studiów podyplomowych MBA w ochronie zdrowia aktywny link https://prometriq.pl/mba-online/ prowadząc wykłady z oceny technologii medycznych, porównań międzynarodowych systemów opieki zdrowotnej, wartości w opiece zdrowotnej (z ang. value-based health care).

Obecnie pracujemy nad ustanowieniem strategicznego partnerstwa z ośrodkami akademickimi za granicą. Szczegóły wkrótce!