Instytut Polityki Zdrowotnej

 Projekt HORIZON Europe 

slide_4
slider-5

Misja Wizja Wartości

MISJA

Nasza misja: Wspieramy racjonalną politykę zdrowotną opartą o dowody naukowe.

Misję realizujemy poprzez:

  • opracowywanie raportów tematycznych (policy papers, position papers),
  • działania edukacyjne (szkolenia, warsztaty, konferencje, webinary),
  • identyfikację i prezentowanie najlepszych praktyk międzynarodowych w systemach opieki zdrowotnej,
  • wymianę doświadczeń i praktyk polskich i międzynarodowych.

WIZJA

Nasza wizja: Instytut Polityki Zdrowotnej jest rozpoznawalną w Polsce i na arenie międzynarodowej silną i niezależną organizacją pozarządową, która ma realny wpływ na kształtowanie polskiej polityki zdrowotnej w oparciu o dowody naukowe (evidence-based health policy).

NASZE WARTOŚCI: profesjonalizm, niezależność, partnerstwo.

Profesjonalizm oznacza dla nas profesjonalne podejście do wykonywanej pracy, dzięki czemu otrzymujemy wysokiej jakości efekty. Dzięki profesjonalizmowi działamy bardziej efektywnie stale rozwijając nasze kompetencje. Profesjonalizm to także otwartość na nowe, często innowacyjne, trendy w polityce zdrowotnej opartej o dowody naukowe.

Niezależność to dla nas jako organizacji pozarządowej kluczowa wartość, która oznacza rzetelne i uczciwe podejście do wykonywanej pracy i rekomendowanych rozwiązań systemowych w polityce zdrowotnej. Niezależnie od wpływów politycznych, rządzących opcji politycznych, a także źródeł finansowania pozyskanych dla naszych prac.

Partnerstwo oznacza dla nas ciągłe dążenie do budowania kultury rzeczywistej partnerskiej współpracy z uczestnikami systemu opieki zdrowotnej z poszanowaniem dzielących nas różnic i odrębności. Z szacunkiem odnosimy się do różnorodności (z ang. diversity), Wierzymy, że różne punkty widzenia, różne perspektywy i opinie wnoszą wartość dodaną dla wypracowywanych rozwiązań systemowych.

Popieramy różnorodność od czasów kiedy to jeszcze nie było modne! Dlatego w naszym Statucie z 2015 roku zapisano, że w skład Zarządu wchodzi minimum 25% płci niedoreprezentowanej

POLITYKA RÓWNOŚCI PŁCI