Instytut Polityki Zdrowotnej

 Projekt HORIZON Europe 

slide_4
slider-5

O nas

Instytut Polityki Zdrowotnej

Instytut Polityki Zdrowotnej jest organizacją pozarządową, która powstała w styczniu 2015 roku.

Od początku swojego istnienia Instytut podejmuje działania wspierające racjonalną politykę zdrowotną w oparciu o dowody naukowe i przeprowadzone analizy.

Wierzymy, że docelową wizję polskiego systemu opieki zdrowotnej można i należy wypracować w porozumieniu z kluczowymi interesariuszami systemu, w którego centrum zawsze powinni znajdować się pacjenci. Bliska jest nam zatem idea pacjentocentryzmu.