Instytut Polityki Zdrowotnej

 Projekt HORIZON Europe 

slide_4
slider-5

Porównania międzynarodowe

Instytut Polityki Zdrowotnej

Porównania międzynarodowe tp.. do wykorzystania materiały z webinarów i raporty European Observatory on Health Systems and Policies