Instytut Polityki Zdrowotnej

 Projekt HORIZON Europe 

slide_4
slider-5

Szpitalne HTA (HB-HTA)

Szpitalne HTA

 • Prezeska Instytutu Polityki Zdrowotnej kierowała projektem Szpitalna Ocena Innowacyjnych Technologii Medycznych realizowanym przez Konsorcjum naukowo-badawcze NFZ-UŁ-NIKARD. Projekt był finansowany ze środków Narodowego centrum Badan i Rozwoju (NCBiR) link https://www.gov.pl/web/ncbr
 • Projekt był realizowany od stycznia 2019 do czerwca 2022. Wyniki projektu zostały zaprezentowane na międzynarodowej konferencji HTAi w Utrechcie, Holandia w czerwcu 2022.
 • Więcej informacji o projekcie link https://hbhta.pl/
 • Więcej informacji o międzynarodowej organizacji HTAi https://htai.org/
 • Dr Iga Lipska została współprzewodniczącą globalnej grupy roboczej HB-HTA w ramach HTAi (więcej informacji tutaj https://htai.org/hospital-based-hta/ )
 • Na poziomie krajowym dla zapewnienia trwałości wyników projektu finansowanego ze środków NCBiR z inicjatywy dr Igi Lipskiej w październiku 2021 została utworzona Grupa Robocza Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego.
 • Wyniki prac grupy zostały przedstawione na sesji panelowej XX Jubileuszowej Konferencnji Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego (PTFE)
 • link do PTFE https://farmakoekonomika.pl/
 • Link do Konferencji https://www.konferencja-ptfe.pl/
 • Link do prezentacji Przewodniczącej grupy roboczej HB-HTA PTFE w pdf
 • Realizujemy działania edukacyjne w obszarze https://healthpolicy.institute/wp-content/uploads/2022/12/22.11.24_Grupa_robocza_HB-HTA.
 • Współorganizujemy warsztaty HB-HTA w ramach naszych działań podejmowanych wspólnie z międzynarodową uznaną organizacją HTAi (Health Technology Assessment international link https://htai.org/
 • Najbliższe warsztaty odbędą się 25 czerwca 2023 roku w Adelaidzie w Australii (link https://htai.eventsair.com/htai-23-adelaide-am/ )
 • Na konferencji HTAi czerwiec 2023 w Adelaidzie Australia Prezeska Instytutu Polityki Zdrowotnej weźmie udział w warsztatach przedkonferencyjnych HB-HTA oraz panelu HB-HTA.