Instytut Polityki Zdrowotnej

 Projekt HORIZON Europe 

slide_4
slider-5

EDiHTA

EdiHTA - Projekt HORIZON Europe

Instytut Polityki Zdrowotnej jako jeden z 16 konsorcjantów bierze udział w międzynarodowym projekcie EDiHTA – The first European Digital Technology Assessment Framework.

EDiHTA to 4-letni projekt w zakresie badań i innowacji w ramach programu Horyzont Europa finansowany w ramach konkursu HORIZON-HLTH-2023-IND-06-07

Celem projektu jest stworzenie pierwszych, europejskich ram dla oceny cyfrowych technologii medycznych (z ang. Digital Health Technologies DHT), o poziomie gotowości technologicznej 6-7 (z ang. Technology Readiness Level TRL), umożliwiających ocenę różnych DHT (DHT: telemedycyna z ang. telemediciene, aplikacje zdrowotne z ang. Health Apps, Sztuczna Inteligencja z ang. Artificial Intelligence AI) na różnych poziomach technologicznych i terytorialnych oraz z różnych perspektyw (płatnik, pacjent, szpital).
Stworzone ramy zostaną zweryfikowane w pilotażach w pięciu dużych europejskich szpitalach oraz w ramach otwartego programu pilotażowego z udziałem europejskich deweloperów DHT.

Projekt składa się z 8 ściśle powiązanych ze sobą pakietów roboczych (WPs):

 • WP1 – Zarządzanie i koordynacja projektu
 • WP2 – Ocena i analiza aspektów etycznych, prawnych i społeczno-ekonomicznych
 • WP3 – Prace koncepcyjne, projektowanie ram EDiHTA
 • WP4 – Stworzenie ram dla EDiHTA
 • WP5 – Digitalizacja
 • WP6 – Pilotaże
 • WP7 i WP8 – Rozpowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu

EDiHTA w liczbach:

 • 16 partnerów – koordynator: Universita Cattolica del Sacro Cuore, Włochy
 • 10 krajów, w tym 1 partner z Polski (Instytut Polityki Zdrowotnej NGO)
 • 4 lata: 2024-2028
 • Budżet 8 milionów EUR
 • 5 pilotaży

Więcej informacji na https://edihta-project.eu/