Instytut Polityki Zdrowotnej

 Projekt HORIZON Europe 

slide_4
slider-5

HTA

Najnowsza definicja opracowana przez międzynarodową grupę ekspertów

Ocena Technologii Medycznych (HTA) to multidyscyplinarny proces, w którym stosowane są ściśle zdefiniowane metody określania wartości technologii medycznej na różnych etapach jej cyklu życia. Celem jest wspieranie procesów decyzyjnych w celu promowania sprawiedliwego, wydajnego i wysokiej jakości systemu opieki zdrowotnej*.

HTA is a multidisciplinary process that uses explicit methods to determine the value of a health technology at different points in its lifecycle. The purpose is to inform decision-making in order to promote an equitable, efficient, and high-quality health system*

• Źródło: O’Rourke B, Oortwijn W, Schuller T, the International Joint Task Group (2020). The new definition of health technology assessment: A milestone in international collaboration. International Journal of Technology Assessment in Health Care 1–4. https://doi.org/10.1017/ S0266462320000215