Health Policy Institute

slide_4
slider-5

Clinical trials

Badania kliniczne są niezbędne dla rozwoju medycyny i dostarczają dowodów naukowych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa terapii (technologii medycznych).