Instytut Polityki Zdrowotnej

slide_4
slider-5

Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia – European Health Data Space

Na bieżąco śledzimy działania podejmowanie w obszarze E-zdrowia na poziomie Unii Europejskiej European Health Data Space Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia

link https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/european-health-data-space_en

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia