Instytut Polityki Zdrowotnej

 Projekt HORIZON Europe 

slide_4
slider-5

Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia – European Health Data Space

Na bieżąco śledzimy działania podejmowanie w obszarze E-zdrowia na poziomie Unii Europejskiej European Health Data Space Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia