Instytut Polityki Zdrowotnej

 Projekt HORIZON Europe 

slide_4
slider-5

E-zdrowie

Instytut Polityki Zdrowotnej

E-zdrowie, zwłaszcza z zastosowaniem AI stanowi przyszłość systemów opieki zdrowotnej. Nie mamy co do tego wątpliwości. Dlatego aktywnie działamy w tym obszarze. Współpracujemy zarówno z organizacjami międzynarodowymi, jak i krajowymi w tym obszarze.