Instytut Polityki Zdrowotnej

 Projekt HORIZON Europe 

slide_4
slider-5

Szkoła letnia

Szkoły Letnie organizowanie przez Instytut Polityki Zdrowotnej to oferta edukacyjna kierowana głównie do studentów zdrowia publicznego, a także studentów innych kierunków zainteresowanych szeroko rozumianym systemem ochrony zdrowia.
Głównym celem działań edukacyjnych w ramach szkół letnich jest wzmocnienie kompetencji; zarówno zawodowych, jak i tzw. miękkich a także pogłębienie znajomości systemu ochrony zdrowia.

Tematy, które między innymi pojawiłą się na naszych Szkołach Letnich to:

  • Niekomercyjne badania kliniczne (działanie będzie realizowane we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego, Agencją Badań Medycznych i siecią ECRIN)
  • System ochrony zdrowia w Polsce i na świecie
  • Farmakoekonomika – od teori do praktyki
  • Zdrowie Publiczne i co dalej?