Instytut Polityki Zdrowotnej

 Projekt HORIZON Europe 

slide_4
slider-5

Działania edukacyjne

Wierzymy w edukację! Rzetelna wiedza na dany temat pozwala na podejmowanie rzeczywistej w pełni merytorycznej dyskusji systemowej.

Dlatego podejmujemy liczne działania edukacyjne:
– organizujemy zarówno krótkie, ale intensywne webinary,
– organizujemy szkolenia online zarówno kilkugodzinne, jak i kilkudniowe.

Szerzenie wiedzy na temat systemu opieki zdrowotnej, porównań międzynarodowych, evidence-based decision making in health care to nasze hobby, które realizujemy z pasją.

Naszym celem jest utworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń korzystając z doświadczeń polskich i międzynarodowych. Naszymi prezenterami są praktycy. Zapraszamy także uznanych ekspertów międzynarodowych.