Instytut Polityki Zdrowotnej

 Projekt HORIZON Europe 

slide_4
slider-5

Good Clinical Practice GCP

Bierzemy aktywny udział w pracach Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce GCP.pl  https://www.gcppl.org.pl/