Instytut Polityki Zdrowotnej

 Projekt HORIZON Europe 

slide_4
slider-5

Badania kliniczne niekomercyjne

Na terenie Unii Europejskiej prowadzi się jednak coraz więcej badań klinicznych bez udziału sponsora sektora farmaceutycznego ta grupa projektów funkcjonuje pod jedną wspólną nazwą badania kliniczne niekomercyjne. 

W Polsce przełom w badaniach niekomercyjnych nastąpił dzięki finansowaniu badań niekomercyjnych przez utworzoną w roku 2020 Agencję Badań Medycznych link aktywny www.abm.gov.pl