Instytut Polityki Zdrowotnej

 Projekt HORIZON Europe 

Od stycznia 2024 roku Instytut Polityki Zdrowotnej bierze udział w międzynarodowym projekcie EDiHTA – The first European Digital Technology Assessment Framework.

EDiHTA to 4-letni projekt w zakresie badań i innowacji w ramach programu Horyzont Europa finansowany w ramach konkursu HORIZON-HLTH-2023-IND-06-07.

Więcej informacji na temat projektu na naszej stronie w zakładce: Projekt HORIZON Europe
Oraz na stronie projektu EDiHTA: https://edihta-project.eu