Instytut Polityki Zdrowotnej

 Projekt HORIZON Europe 

W dniach 24-28 czerwca 2023 odbył się coroczny kongres globalnej organizacji Health Technology Assessment international HTAi. Strategią organizacji z uwagi na jej globalne aktywności jest
organizacja konferencji co drugi rok na różnych kontynentach. Tegoroczna konferencja odbyła się w w Adelajdzie w Australii z aktywnym udziałem dr Igi Lipskiej, Prezeski Instytutu Polityki Zdrowotnej, która m.in. poprowadziła międzynarodowe całodniowe warsztaty Szpitalnej Oceny Technologii Medycznych (Hospital-based Health Technology Assessment HB-HTA), a także wzięła udział jako prelegentka w panelu dyskusyjny na temat wdrażania innowacji. Bardzo istotnym punktem agendy konferencji są coroczne spotkania członków grup roboczych (z ang. Interest Groups) działających w ramach HTAi HB-HTA. Dr Iga Lipska wspólnie z dr Rosellą di Bidino jako współprzewodniczące grupy roboczej HB-HTA poprowadziły spotkanie członków tej grupy obecnych na konferencji HTAi w Adelajdzie. Ponad 700 delegatów z 42 krajów uczestniczyło w 5-dniowym wydarzeniu, które obejmowało dwa dni warsztatów przed konferencyjnych i trzy dni prezentacji konferencyjnych. Przyszłoroczna konferencja HTAi odbędzie się w Sewilli w Hiszpani w dniach 15-19 czerwca 2024. Dr Iga Lipska bierze udział w pracach przygotowawczych jako członkini Międzynarodowego Komitetu Naukowego

Zaproszenie na kongres