Instytut Polityki Zdrowotnej

 Projekt HORIZON Europe 

Kongres EHMA 2023 już za nami!

W dniach 5-7 czerwca mieliśmy przyjemność reprezentować Polskę na corocznej konferencji European Health Management Association EHMA w Rzymie, we Włoszech.
Tematem przewodnim konferencji było zarządzanie systemami opieki zdrowotnej i propozycje zrównoważonych rozwiązań dla złożonych systemów.
Na zaproszenie EHMA, dr Iga Lipska Prezeska Instytutu Polityki Zdrowotnej wzięła udział jako prelegentka w drugiej sesji plenarnej.
Omówiła ona wdrażanie innowacji w szpitalach, m.in w kontekście oceny technologii medycznych w szpitalach w Europie Środkowo-Wschodniej. Dr Iga Lipska reprezentowała również grupę robocza Hospital-Based HTA (HB-HTA) międzynarodowej organizacji Health Technology Assessment international.
Prezeska Instytutu Polityki Zdrowotnej przedstawiła m.in. wyniki pilotażu HB-HTA przeprowadzonego w siedmiu polskich szpitalach, a w trakcie dyskusji podziela się rekomendacjami dla innych krajów we wdrażaniu HB-HTA.
Konferencja EHMA była bardzo owocna, pełna spotkań z wybitnymi ekspertami i ekspertkami. Była to doskonała okazja do poszerzania swojej wiedzy oraz wymiany doświadczeń. Konferencja EHMA to moc inspiracji i pomysłów do dalszych działań.

Tym bardziej cieszymy się, że dr Iga Lipska zabrała głos w sesji plenarnej. Udział w konferencji EHMA to także umacnianie międzynarodowej pozycji Instytutu Polityki Zdrowotnej.