Instytut Polityki Zdrowotnej

 Projekt HORIZON Europe 

Na Akademii Leona Koźmińskiego we współpracy z Naczelną Izbą Lekarską (Centralnym Ośrodkiem Badań Innowacji i Kształcenia) oraz Kancelarią DZP Domaniewski Zakrzewski Palinka, pod patronatem Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP odbyła się konferencja „Jak oceniać wartość sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia?”. To niezwykle ważny temat, bierzemy aktywnie udział w pracach ALK i NIL związanych z e-zdrowiem, w tym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w systemie opieki zdrowotnej.

Agenda:
https://healthpolicy.institute/wp-content/uploads/2023/03/23.03.07_ALK_AI_Agenda.pdf