Instytut Polityki Zdrowotnej

 Projekt HORIZON Europe 

Czy jesteśmy przygotowani na implementację Rozporządzenia w sprawie HTA? W szczególności w krajach Europy Środkowo-Wschodniej? Rozporządzenie UE w sprawie HTA weszło w życie w styczniu 2022 r. i będzie obowiązywać od stycznia 2025 r. dla leków onkologicznych i ATMP (produktów leczniczych terapii zaawansowanej). Iga Lipska, Prezeska Zarządu Instytutu Polityki Zdrowotnej, przedstawiła ten ważny temat na spotkaniu czeskiego oddziału ISPORu. Odbyła się ciekawa dyskusja wokół koniecznych działań! Dziękujemy za zaproszenie Instytutu Polityki Zdrowotnej do otwarcia tego wydarzenia 😊 Naszym celem na ten rok jest podniesienie świadomości na temat rozporządzenia HTA!

Agenda: