Instytut Polityki Zdrowotnej

 Projekt HORIZON Europe 

Współpraca międzynarodowa w projektach naukowo-badawczych jest dla nas kluczowa. Właśnie dlatego uczestniczymy aktywnie w Dniu Informacyjnym dotyczącym programu EU4HEALTH organizowanym przez Ministerstwo Zdrowia. Wsłuchujemy się w głosy wszystkich uczestników i dzielimy się swoim doświadczeniem, w tym wynikającym z doświadczeń eksperckich z oceny wniosków w programie EU HORIZON.

Agenda spotkania: https://healthpolicy.institute/wp-content/uploads/2023/02/23.02.21_Agenda-i-link-do-polaczenia-INFO-DAY-21-lutego-2023-r-1.pdf