Instytut Polityki Zdrowotnej

 Projekt HORIZON Europe 

W Sejmie odbyła się ważna debata z udziałem Ministra Zdrowia dr Adama Niedzielskiego na temat projektu Ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Na naszej stronie jest zamieszczony druk projektu Ustawy oraz zbiór uwag zgłoszonych do projektu, pochodzących od różnych organizacji. Niestety w zdecydowanej większości nieuwzględnionych mimo ich istotnej wartości merytorycznej.