Instytut Polityki Zdrowotnej

 Projekt HORIZON Europe 

Wisienką na naszym naukowym torcie podczas Zimowego spotkania na Uniwersytecie w Utrechcie była publiczna obrona doktoratu Tiny Wang.
Rozprawa doktorska ‘Knowing me, knowing you – The evolution of HTA practice and approaches from the perspectives of HTA agencies and pharmaceutical industry’ dr Tiny Wang była niemal sześcioletnią kontynuacją prac naukowo-badawczych dr Igi Lipskiej obecnie Prezeski Instytutu Polityki Zdrowotnej. Zaszczyt, że mogliśmy uczestniczyć w tym wydarzeniu 😊 Gratulacje dla Tiny! Szczególne podziękowania dla prof. Huberta Leufkens promotora prac doktorskich zarówno dr Wang, jak i dr Lipskiej, o czym Bert wspomniał w niezwykłej laudacji! Podziękowania dla promotorów pomocniczych dr Anke Hövels i prof. Wima Goettsch!
https://www.uu.nl/en/events/phd-defence-knowing-me-knowing-you