Instytut Polityki Zdrowotnej

 Projekt HORIZON Europe 

Od wielu lat współpracujemy z Uniwersytetem w Utrechcie w wielu projektach naukowo-badawczych. Dlatego na corocznym zimowym spotkaniu nie mogło nas zabraknąć, tym bardziej, że to pierwsze bezpośrednie spotkanie (face to face) po pandemii COVID-19. To niezwykłe inspirujące spotkanie, to także okazja do wielu rozmów i inicjowania przyszłych projektów badawczych.
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7008768255980883968/