Instytut Polityki Zdrowotnej

 Projekt HORIZON Europe 

#DigitalHealth to kluczowy obszar naszych prac, dlatego aktywnie włączamy się w tworzenie Strategii E-zdrowia w Polsce!

Uwagi/sugestie do Strategii przekazane do #CEZ#CentrumEZdrowia wraz z gratulacjami opracowania profesjonalnego dokumentu. Uwzględniono perspektywę pacjentów, co ważne, ale nie jedyne Fundacja MY Pacjenci