Instytut Polityki Zdrowotnej

 Projekt HORIZON Europe 

19 grudnia 2022 Zarząd Instytutu Polityki Zdrowotnej w nowym składzie powołany na pięcioletnią kadencję do 19 grudnia 2027 roku ? Gratulujemy! Obecny skład:

  • Iga Lipska Prezeska Instytutu Polityki Zdrowotnej
  • Jan Czeczot Wice Prezes ds. systemowych
  • Anna Podrażka Wice Prezeska ds./ rozwoju zasobów ludzkich
  • Łukasz Więch Wice Prezes ds. badań klinicznych i działań edukacyjnych