Instytut Polityki Zdrowotnej

 Projekt HORIZON Europe 

15 grudnia 2022 Mamy to! Nasze abstrakty przyjęte na konferencję HTAi Adelaida, Australia ? Prowadzone przez nas warsztaty przed-konferencyjne na temat Szpitalnej Oceny Technologii Medycznych (z ang. Hospital-based Health Technology Assessment HB-HTA) oraz panel HB-HTA z udziałem wybitnych miedzynarodowych ekspertów zostały zaakceptowane na konferencję na coroczną konferencję HTAi ( www.htai.org ) w 2023 roku. Konferencja globalnej organizacji odbędzie się w czerwcu 2023 roku w Adelaidzie w Australii. Warsztaty odbędą się w niedzielę 25 czerwca w godzinach 8.30-16.30 (czas ACDT), natomiast panel poświęcony HB-HTA odbędzie się w trakcie konferencji 26-28 czerwca 2023 roku.
Stay tuned! Szczegóły https://htai.eventsair.com/htai-23-adelaide-am/