Instytut Polityki Zdrowotnej

 Projekt HORIZON Europe 

11 grudnia 2023 roku dr Iga Lipska Prezeska wygłosiła wykład pt Value-based & Evidence-based
Healthcare w trakcie wizyty studyjnej w Trójmieście studentów MBA w ochronie zdrowia