Instytut Polityki Zdrowotnej

 Projekt HORIZON Europe 

25 listopada 2022, dr Iga Lipska Prezeska wyróżniona Oskarem Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego (PTFE)