Instytut Polityki Zdrowotnej

25 listopada 2022, dr Iga Lipska Prezeska wyróżniona Oskarem Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego (PTFE)