Instytut Polityki Zdrowotnej

 Projekt HORIZON Europe 

18 listopada 2022 dr Iga Lipska Prezeska Instytutu Polityki Zdrowotnej wygłosiła wykład inauguracyjny podczas X Jubileuszowej Konferencji Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce, która odbyła się w dniach 17-18 listopada 2022 w Poznaniu. Więcej informacji o konferencji dostępne na stronie Katedry i Zakładu Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu http://okf.ump.edu.pl/