Instytut Polityki Zdrowotnej

 Projekt HORIZON Europe 

Prezeska Instytutu Polityki Zdrowotnej wzięła udział jako panelistka w sesji plenarnej otwierającej Europejski Kongres International Society for Pharmacoeconomic and Outcomes Research (ISPOR). Prelegentami byli także wybitni eksperci międzynarodowi Marcus Guardian (EUnetHTA, Holandia), Emer Cooke (Europejska Agencja Leków EMA), Carlos Martin (Ministerstwo Zdrowia, Madryt, Hiszpania), Rui Santos Ivo (INFARMED, Lizbona, Portugalia). W wydarzeniu wzięło udział około 6 tysięcy uczestników.

Więcej informacji: https://www.ispor.org/conferences-education/conferences/past-conferences/ispor-europe-2022/program/plenary-sessions